Update maatregelen (09/06/’21)

Tekst: Voetbal Vlaanderen

WOENSDAG 09-06-2021 TOT EN MET WOENSDAG 30-06-2021

Vanaf 09-06-2021 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in leeftijdscategorieën.

Voor het algemeen zal in deze fase gelden:

 • Wedstrijden en trainingen kunnen indoor doorgaan met maximaal 50 personen.
  •  Indoor publiek is mogelijk wanneer het toegelaten is door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • Wedstrijden en trainingen kunnen outdoor doorgaan met maximaal 100 personen.
  • Outdoor publiek is eveneens mogelijk wanneer toegelaten is door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM.
 • Bij sporttrainingen en wedstrijden indoor en outdoor kan steeds tot 1 persoon per deelnemer publiek aanwezig zijn indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.
 • Kantines volgen de regels van de horeca zoals vastgelegd in het protocol voor de horeca. Belangrijk hierbij is om per afzonderlijke ruimte een CO2-meter te voorzien die op een centrale plaats in de ruimte staat of hangt. Meer info over de specifieke regels voor de horeca op de website heropstarthoreca.be.
 • Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • Tornooien outdoor (max. 100 personen exclusief begeleiders) en indoor (max. 50 personen exclusief begeleiders) kunnen plaatsvinden. Uit het ondertussen gepubliceerde MB blijkt dat deze de sportregels volgen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten.
 • De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30.

 

SPECIFIEK VOOR SPORTKAMPEN EN SPORTSTAGES GELDT:

Sportkampen kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard van de sport.
 • Begeleiding draagt mondmaskers
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni

De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 • de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

VOORUITBLIK OP MOGELIJKE VERSOEPELINGEN

Een vooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen. Een verduidelijking in een update van het basisprotocol sport en corona en de onderliggende protocollen wordt voorzien van zodra dit MB beschikbaar is.

1 JULI

 • De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
  • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand
 • Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten.

30 JULI

 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
  • Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand

13 AUGUSTUS

 • Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
  • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

1 SEPTEMBER

 • Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
  • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen
 • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages