Missie van de club

KWIK EINE is een sportieve vereniging voor iedereen in en rond de Vlaamse Ardennen. Het beoefenen van de voetbalsport in een ontspannende en aangename sfeer is haar bestaansreden. In een aanbod voor jeugd en senioren, jongens en meisjes, op regionaal en provinciaal niveau. Aantrekkelijk voetbal brengen in de hogere provinciale reeks(en) met streekeigen spelers is het doel op langere termijn.