Anti geweld

Er wordt vastgesteld dat er tijdens de voetbalwedstrijden een verhoging is waar te nemen van zowel fysiek als verbaal geweld ten opzichte van de scheidsrechters. Dit is ook een gegeven dat bij jeugdwedstrijden wordt waargenomen. Daarom worden trainers en ploegbegeleiders en spelers erop aangewezen dat er onmiddellijk maatregelen zullen genomen worden door de verantwoordelijken van de club.

Aan de ouders en supporters wordt gevraagd de ploegen aan te moedigen en een voorbeeld te willen zijn voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enig geweld.

Al dragen we misschien niet dezelfde clubkleuren in ons hart, vriendschap en verdraagzaamheid moet kunnen bestaan onder de ouders en supporters, want enkel dan wordt het voetbal terug een feest!! Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers……

De geboden van Fair Play:

1. Speel sportief

2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies

3. Volg de regels van het spel

4. Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, trainers/afgevaardigden, vrijwilligers, supporters

5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen

6. Promoot het voetbal

7. Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport

8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan

9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak

10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal

Rode kaart tegen racisme en discriminatie

De voetbalclubs erkennen de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomsten.


De voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zullen ze, in het raam van hun opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fair-play en zullen ze de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en discriminatie.