Ouders

ouders langs de lijnOuders nemen een belangrijke plaats in het voetballeven. Heel wat ouders zetten zich in voor de club. Voor die inzet willen wij u van harte bedanken en wij hopen dat we op die manier kunnen blijven werken. Voor een goede gang van zaken willen wij de ouders met deze brief informeren en tegelijk ook enkele tips meegeven.

 

– Geef blijk van belangstelling voor de hobby van uw kind : ga mee naar wedstrijden en bezoek gerust ook eens een training.
– Steun en stimuleer uw kind en zijn ploegmaats. Geef positieve aanmoedigingen.
– Laat uw kind nog echt “kind” zijn, er moet nog zoveel en zolang geleerd worden.
– Ouders zijn geen coaches. Laat de sportieve richtlijnen over aan de trainer.
– Respecteer de beslissingen en keuzes van de trainer, zij weten wel hoe het moet.
– Ligt er iets op uw maag, spreek ons gerust aan in plaats van in het openbaar uit te schreeuwen.
– De huidige spelerskernen zijn altijd voor wijzigingen vatbaar gedurende het hele seizoen, mits de toestemming van de jeugdcoördinator.
– De club wil streven naar een gezonde winnaarmentaliteit; Dit wil niet zeggen: winnen ten koste van alles. Resultaat is niet het belangrijkste.
We spelen altijd om te winnen en leggen ons sportief neer bij het verlies.
– Bij ziekte of belet van de jeugdspeler wordt de trainer zo spoedig mogelijk verwittigd, zowel voor trainingen als voor wedstrijden!
– Voor de duivels 8 jaar zullen vanaf januari geen ouders toegelaten worden in de kleedkamer, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.

Wij rekenen op uw sportieve medewerking.
Met problemen kan u steeds bij ons terecht.