Sportongeval

AANGIFTE VAN SPORTONGEVALLEN

DOWNLOAD DOCUMENT >> ongevalformulier-Voetbal-Vlaanderen (NIEUW DOCUMENT)

Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische tussenkomst nodig is. Wat doe je ?

1. Het is niet noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter moet.

In dit geval zal de speler zich tijdens de trainingen aanbieden bij de verzorger van de club. Deze bepaalt of de speler zich al dan niet bij de dokter moet aanmelden.

ehbo

2. Onmiddellijke medische bijstand is noodzakelijk. ( bv. zware kwetsuur tijdens de training of wedstrijd)

Een verantwoordelijke van de club doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelde geneesheer. Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk bij Gilbert Lippens binnengebracht worden, omdat de aangifte binnen de 10 dagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.

Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.

Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelde geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.

3. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.

Zorg ervoor dat U steeds het geneeskundig getuigschrift (af te halen in de kantine of bij Gilbert Lippens) laat invullen en tijdig terugbezorgt aan Gilbert Lippens.(met het nodige klevertje van de ziekenkas)
Let op : de aangifte moet binnen de 10 dagen ingediend worden door de secretaris G.C.

4. Invullen van de revalidatiefiche. ( je ken de fiche HIER downloaden )

 

Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt de secretaris G.C. een geneeskundig getuigschrift, samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan Gilbert Lippens alsook de ongevalaangifte met de datum van weder optreden.

Belangrijk is te weten dat het niet toegestaan is aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld en afgegeven aan Gilbert Lippens.

ehbo2

Terugbetaling van onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, verzoeken wij u :

– Zelf onkostennota’s te betalen die u aangeboden worden door dokter, ziekenhuis, apotheker of anderen.

– De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “tussenkomst’ te laten invullen (enkel op naam van de speler)

P.S. Men mag minstens 14 dagen niet spelen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de K.B.V.B.

DOWNLOAD DOCUMENT >> ongevalformulier-Voetbal-Vlaanderen (NIEUW DOCUMENT)