Provinciaal – Gewestelijk

PROVINCIAAL-GEWESTELIJK3De indeling provinciaal/gewestelijk is nooit definitief,elk moment kunnen er spelers gewisseld worden .

De eerste weken van het nieuwe seizoen wordt er samen getraind zonder een indeling te maken.Na drie weken trainen wordt er een eerste indeling gemaakt.

Bij miniemen waar een eerste keer een indeling gemaakt wordt ,kan deze indeling elke week bijgestuurd worden tot wanneer voor iedereen een objectieve beoordeling gemaakt is.Dit systeem kan doorlopen tot in de competitiewedstrijden.

Voor knapen en scholieren wordt de keuze gemaakt op basis van evaluaties van het voorbije jaar,voor nieuwe spelers wordt een evaluatie opgemaakt tijdens de voorbereiding.

Elke speler is verplicht bij de laatste evaluatie aan te duiden of hij het seizoen daarop geïnteresseerd is om provinciaal te spelen.Bij een positief antwoord kan hij op elk moment gevraagd worden om provinciaal te spelen of in te vallen,ook al speelt hij gewestelijk.

Dan weigeren om provinciaal te spelen staat gelijk met kiezen voor steeds gewestelijk te spelen.

Wanneer spelers zeer dicht bij elkaar liggen bij hun evaluatie kan het zijn dat deze via een beurtrolysteem gewestelijk/provinciaal spelen.Spelers die dit niet wensen moeten dit aan de trainer of jeugdcoordinator meedelen ,en maken hiermee hun keuze voor gewestelijk voetbal duidelijk.

Elke indeling gebeurt in samenspraak tussen trainers en jeugdcoordinatoren.

Om bij de aanvang van het nieuwe seizoen provinciaal te spelen moet een speler minimum aan twee trainingen en/of wedstrijden deelgenomen hebben.

Een speler die door blessure langer dan zes trainingen/wedstrijden uitgeschakeld is herneemt met de gewestelijke , de trainer zal beslissen met welke groep hij traint.De trainer en Jc zullen dan beslissen wanneer hij weer aansluit bij provinciale.

Een speler die tijdens de week de twee trainingen mist doordat hij op reis is met ouders,vrienden of familie(bv krokus) speelt op zaterdag geen provinciaal.,tenzij hij toch de toestemming krijgt omdat er geen beschikbare spelers of vervangers genoeg zijn.

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor reizen georganiseerd door de school en passend bij het lessenpakket :bv zeeklas,skireizen voor sportrichtingen.

Een speler kan door de trainer en JC gesanctioneerd worden met verwijdering naar gewestelijke of definitief uitsluiten voor één of meerdere wedstrijden.

Ouders kunnen te allen tijde de JC aanspreken over de keuze gewestelijk/provinciaal.