Rechten v/h kind

Eine is een deelgemeente van Oudenaarde. Kwik Eine een club waarvan het eerste elftal in tweede provinciale uitkomt.

Kwik Eine steunt de visie en het opleidingsplan van de KBVB en past deze visie toe in zijn jaarplan.schoenenmethartje2

De rechten van het kind zijn terug te vinden in de volgende punten:

*Elk kind speelt minimum 50% van de tijd. Elke ploegafgevaardigde noteert alle vervangingen op een fiche en per ploeg/wedstrijd worden de speelminuten bijgehouden. Elke speler en ouder heeft steeds het recht deze gegevens te raadplegen.

*Elk kind heeft recht op een goede opleiding en trainer. Kwik Eine werkt samen met de trainersschool van Bloso en laat de trainerscursus op zijn terreinen doorgaan. Kwik Eine beloont gediplomeerde trainers met een maandelijkse bonus, die stijgt naarmate het trainersdiploma hoger is.

*”Championitis” is niet aanwezig. Kinderen kansen geven en opleiden is belangrijker dan kampioen spelen.

*Elk kind wordt 2 x per jaar geëvalueerd en elke evaluatie wordt besproken met speler en ouders.

*Elk kind heeft het recht om op zijn niveau te spelen. Geen enkel kind wordt verplicht om provinciaal te spelen. Elk kind heeft het recht om indien gewenst gewestelijk te spelen.

*Gewestelijke en provincale ploegen volgen hetzelfde leerplan, ook al zal het ritme anders zijn.

*Elke trainer ondertekend een moreel contract waartoe hij zich verbindt om de rechten van het kind en de panathlon verklaring toe te passen.

*Elk kind heeft het recht om door te groeien naar het eerste elftal. Kwik Eine heeft specifieke doelstellingen ivm eigen opgeleide jeugd.

*Binnen de club is er geen plaats voor discriminatie en rascisme.

*Er is aandacht voor pestgedrag. Trainers en jeugdverantwoordelijken proberen pestgedrag te voorkomen.

TVJO KWIK EINE