Infobrochure

Met fierheid kan het jeugdbestuur jullie deze infobrochure voor het volgende seizoen 2024 – 2025 voorstellen.

Als jeugdvoorzitter dank ik dan ook allen die hieraan hebben meegewerkt.

Met deze infobrochure willen we iedereen die betrokken is bij het jeugdvoetbal van KWIK Eine de juiste en nodige info bezorgen. Naast onze missie en visie bevat deze brochure tal van praktische info zodat jeugdspelers, ouders en medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken die wij nastreven. “Goeie afspraken maken goeie vrienden”.

In het bijzonder wil ik de ouders die vorig seizoen lid waren van ons oudercomité danken voor de suggesties, de voorstellen en de medewerking die zij verleend hebben om onze organisatie nog beter vorm te geven. Die ingeslagen weg willen we verder volgen omdat wij overtuigd zijn dat zo onze jeugd verder kan begeleid worden in een sportief engagement. En hiervoor hebben we iedereen nodig: ouders, trainers, ploegafgevaardigden, medewerkers enz.

Ik wens iedereen een aangenaam, sportief hoogstaand en leerrijk nieuw seizoen 2024 – 2025 toe, in een sfeer waar fair-play en wederzijds respect de belangrijkste drijfveren zijn.

Veel leesgenot.
Lieven Cnudde

Download/LEES via de volgende link: INFOBROCHURE KWIK EINE JEUGD 2024-2025