Teamafgevaardigde KWIK EINE

Kwik Eine vraagt dat iedereen die zich geroepen voelt om ploegafgevaardigde te worden (bv van de ploeg van Uw kind) zijn kandidatuur stelt. Graag hadden we ook meer mama’s die dit willen doen.

TAAKBESCHRIJVING VAN EEN TEAMAFGEVAARDIGDE BIJ KWIK EINE

BIJ THUISWEDSTRIJDEN:

VOOR DE WEDSTRIJD:

 • Opvang van de bezoekende ploeg: kleedkamer aanduiden, uitnodigen van de afgevaardigde tegenpartij aan computer
 • Opvangen van de scheidsrechter, begeleiden naar kleedkamer hem een drankje aanbieden ,computer tonen en vragen naar bijkomende wensen.
 • Oplossing vinden voor eventuele tekortkoming(en)
 • Opvang van eigen spelersgroep: verzamelen identiteitskaarten, controle scheidsrechtersblad, verdelen van de kledij.
 • identiteitskaarten van beide ploegen voorleggen aan scheidsrechter.
 • Afroepen van de spelersnamen voorafgegaan van eventueel rugnummer.

TIJDENS DE WEDSTRIJD:

 • Toezicht in de neutrale zone.
 • Verzorging van gekwetste spelers.
 • Bijkomende wedstrijdballen ter beschikking houden.
 • Geen coaching
 • Iedereen rustig houden:trainer,spelers,evt supporters

BIJ DE RUST:

 • Begeleiden van de scheidsrechter en hem een drankje aanbieden.

NA DE WEDSTRIJD:

 • Truitjes verzamelen en natellen.
 • Scheidsrechterblad goed controleren aan computer samen met scheids en afgevaardigde tegenpartij.
 • Identiteitspapieren eigen spelers terugbezorgen, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en de nodige uitleg geven.
 • Opvangen van de scheidsrechter en uitbetalen
 • De drankjetons verdelen aan de spelers

 

TIJDENS DE UITWEDSTRIJDEN:

VERZAMELEN OP DE DOOR DE TRAINER OFGESPROKEN PLAATS:

 • 15 min voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn.
 • Aan de spelers vragen of ze hun identiteitspapieren bij hebben.
 • De verantwoordelijkheid dragen dat de spelersgroep zich op een rustige manier gedraagt.

VOOR, TIJDENS EN NA DE WEDSTRIJD:

 • Meestal de zelfde taken als bij thuiswedstrijden: uitrusting, scheidsrechterblad op PC, speelduur bij houden, duplicaat scheidsrechtersblad en identiteitspapieren, spelers verzorgen bij kwetsuur, truitjes natellen, eventueel ongevallen formulier bezorgen, kleedkamers als laatste verlaten en inspecteren, drankbonnetjes aankopen en verdelen..
 • Dubbel afgedrukt scheidsrechtersblad op de club bezorgen aan secretaris, en drankbonnetjes afrekenen

TAKEN LOS VAN DE WEDSTRIJDEN:

 • Verslag uitbrengen bij de JC en de jeugdvoorzitter indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.
 • Indien mogelijk aanwezig zijn op de jeugdvergaderingen.
 • Indien mogelijk ook eens langs komen op trainingen.
 • In de mate van het mogelijke ter beschikking staan bij clubactiviteiten.

TAKEN SPECIFIEK AAN BEPAALDE LEEFTIJDSCATEGORIEËN:

 • Helpen bij aan- en omkleden.
 • Schoenen helpen binden.
 • Trainingsvest helpen aantrekken na vervanging.
 • Toezicht houden tijdens het douchen met extra aandacht beperking in tijd.
 • Ouders discreet informeren over bepaalde aanpassingen.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

 • Extra aandacht voor goede relatie met tegenpartij en scheidsrechters
 • Bij thuiswedstrijden draagt men een witte band en bij uitwedstrijden draagt men een driekleur band, de trainer draagt steeds een rode band.
 • Indien geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst de vraag gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen. Indien ze niemand hebben dient de thuisploeg voor iemand te zorgen.
 • De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van vele medewerkers, spelers en ouders.
 • Kritiek hou je intern!!! Er zijn kanalen genoeg binnen de club om problemen op te lossen, zoals: jeugdcoördinatie, dagelijks bestuur, beheerraad.
 • Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, geen probleem. Gelieve dit echter goed vooraf te melden en spreek af met de trainer om uw taken te laten overnemen. Verwittig vooraf de JC.
 • Een afgevaardigde is geen trainer en laat daarom het coachen en samenstellen van de ploeg en individuele spelers over aan de trainer

FTip: maak een lijst op van je spelersgroep, afgevaardigden en trainers met geboortedatum, rugnummer en telefoonnummer.