Pasdagen kledij seizoen 2015-2016

Beste speler en speelsters,

Het laatste fluitsignaal van het pas geeindigde seizoen zindert nog na in onze oren.
Toch willen wij nu reeds met u afspreken met het oog op het komende voetbaljaar.

1. Op woensdag 3 juni en donderdag 4 juni 2015 vanaf 18u00 verwachten wij jullie op onze “kledij pasdagen” in de kantine.
Bekijk alvast in bijlage(n) de kledij voor 2015-2016.

U kan vooraf zien welke kledij u wenst te passen en/of aan te kopen. Zo bespaart u tijd voor u en voor ons.

Elke speler krijgt de mogelijkheid om extra kledij aan te kopen aan een sterk verminderde winkelprijs via onze kledijsponsor S&P Wear en PATRICK.
U KAN ECHTER ENKEL CASH BETALEN! Bestellen kan enkel bij betaling ter plaatse.
Spelers van de A & B kern kopen een verplicht kledijpakket (de kostprijs is +/- de 1/2 van de winkelprijs).
Zorg er voor dat jullie cash geld bijhebben!

2. Op 1 augustus 2015 is er de JEUGD STARTDAG.
Noteer alvast deze datum, we komen hier later op terug.

3. Vragenlijst:
Zou het mogelijk zijn de TEVREDENHEIDSENQUETE ingevuld mee te brengen naar pasdagen?

LIDGELD 2015-2016
In bijlage zal u tevens een schrijven omtrent het lidgeld voor het komende seizoen vinden.
Lees aandachtig de richtlijnen hierrond zodat u zonder problemen het nieuwe voetbaljaar kunt aanvatten.

SPELERSFICHE
Tevens in bijlage zit een spelersfiche. Gelieve deze volledig in te vullen en per kerende terug te sturen naar onze secretaris, luc.dekens@telenet.be

Kwik Eine wenst u een ontspannende en leuke vakantie.

Tot binnenkort.

KWIK EINE

Bijlagen:
Bestelbon Kledij A & B kern Kwik Eine 2015-2016

Bestelbon Kledij JEUGDSPELER Kwik Eine 2015-2016

INLICHTINGENFICHE KWIK EINE 2015-2016

LIDGELD jeugd 2015-2016

TEVREDENHEIDSENQUETE 2015