Multimove vanaf 09/09/’20

Kinderen leren bewegen staat centraal.

Vanaf 09/09/’20 elke woensdag van 17u00 tot 18u00 bij KWIK EINE.

Meer info? www.multimove.be of bel Eric Van Eeckhout op 0476/23 98 78

De lessen worden gegeven door de gediplomeerde begeleider MERLIJN DHONT.

Inschrijven voor Multimove kan U bij gilbert.lippens@telenet.be of 0477/97 33 93. Gelieve naam, geb. datum, gsm nr. en emailadres te vermelden.

Een lessenreeks van 13 kost €60. Bij inschrijving stort u gelijktijdig dit bedrag op het rek. nr. BE49 0013 1867 3671 met vermelding “multimove/naam kind”.

ONLINE INSCHRIJVEN: