Betalen van lidgeld

Bij de meeste sportbonden in Vlaanderen is lidgeld een vanzelfsprekend gegeven geworden.

Als u navraag doet in de diverse sporttakken zal u dit zeker moet en beamen. De KBVB is zowat de enige federatie waar dit nog niet het geval is. De clubs worden vrijgelaten in het bepalen van het lidgeld.

 • Jeugdspeler U10 tot en met U21 : €250 (inclusief 1 gratis kaart voor het 1é eetfestijn van het seizoen 2014-2015)
 • Jeugdspeler U9 t.e.m. U6 : €210 (inclusief 1 gratis kaart voor het 1é eetfestijn van het seizoen 2014-2015)
 • Nieuw aangesloten spelertje (nooit eerder aangesloten bij KBVB) €160Een 2é speler binnen hetzelfde gezin krijgt een kor ting van €25.

 

Elk jaar proberen we onze spelers, bovenop de administratieve kosten die we per speler betalen, toch nog iets extra aan te bieden.

Ook nu zal iedere speler die tijdig zijn/haar lidgeld betaalt een nieuw trainingspak krijgen. Daarnaast krijgt de speler gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van kwik Eine en een gratis drankbon* na elke match waaraan hij deelnam. (*enkel jeugdspelers)

Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 zal elk team aantreden in een fonkelnieuwe uitrusting.

Om de 3 seizoenen worden de uitrusting vernieuwd.

Wij willen het lidgeld naar u toe als volgt verantwoorden.
Kosten per speler op basis van 1 seizoen:

 • Trainer = € 149 (trainerskosten training + match gedeeld door het aantal spelers per ploeg)
 • Energie = € 135 (kosten van water, verwarming, elektriciteit gedee ld door het aantal leden)
 • Onderhoud terreinen = € 61 (kosten verbonden aan terreinen gedeeld door het aa ntal leden)
 • Gratis drank bonnetjes = € 46 (kosten verbonden aan het aantal gratis drankbonne tjes per match)
 • Trainingspak = € 52 (aankoop trainingspak)
 • Kerstgeschenk = € 26 (aankoop geschenk)
 • Scheidsrechterskosten = € 41 (kosten scheidsrechters gedeeld door het aantal spelers per match)
 • Materiaal : ballen, overgooiers, netten, doelen, … e.d. = € 58 (kosten gedeeld door het aantal spelers)
 • Verplaatsingskosten = € 17 (gratis drankbonnetjes per speler per verplaatsing / prov. ploegen)TOTAAL = €585

Samenvattend inclusief bondskosten :

 • Speler – 10 jaar = €603
 • Speler van 10 tot 16 jaar = €634
 • Speler van 16 tot 35 jaar = €662

 

Het lidgeld dient gestort te worden op rekening:

KWIK kledij – BE80 0017 1841 1277 – bic code GEBABE BB.

OPGELET ! Dit is een nieuw rekeningnummer.

Gebruik NIET het nummer van vorig seizoen !

Gelieve bij uw betaling de volgende mededeling te noteren :

+++LIDGELD/(naam + voornaam)+++

UITERSTE BETAALDATUM = 15/08/2014

OPGELET ! Wie bij het verstrijken van 15/08/2014 he t lidgeld niet heeft betaald zal geen trainingspak ontvangen en zal voor geen enkele match geselecteerd worden tot het lidgeld is vereffend.