Wintertornooi 2018 (organisatie)

Speelschema’s > onderaan dit bericht

Voorwoord

Eerst en vooral willen wij in naam van onze club Kwik Eine iedereen nog eens van harte bedanken voor jullie deelname aan ons tornooi.

Wij zullen dan ook trachten om er een waar voetbalfestijn van te maken, moge deze dag voor iedereen aangenaam, sportief en leerrijk zijn.

Tornooireglement

1. Alle reeksindelingen werden bepaald door lottrekking. De ploegen van K.W.I.K. Eine werden automatisch over de reeksen verspreid.

2. Iedere ploeg moet zijn tornooiblad met de namen van de spelers er op inleveren in het secretariaat voor aanvang van de wedstrijden.

3. De wedstrijdduur werd bepaald (geen rust).

U8-U9-U10-U11-U12 : alle wedstrijden belopen eenmaal 20 minuten.

4. De eerst vermelde ploeg past de kleur van de uitrusting aan indien nodig.

5. In geval een club forfait geeft, zal de organiserende club een schadevergoeding eisen van 150 euro voor het tornooi.  Elke wedstrijd wordt 3 – 0 voor de tegenstander.

6. Uitstellen van wedstrijden

Indien door onvoorziene omstandigheden wedstrijden moeten uitgesteld worden, zullen de inrichters, samen met de betrokken clubs en scheidsrechters, overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige zin te laten verlopen.

7. Geschillen

Alle geschillen worden in de mate van het mogelijke, opgelost in het secretariaat.

Dit met uitzondering van de spelleiding en wangedrag van spelers.  Deze laatste kunnen slechts beslecht worden door het P.C. Oost-Vlaanderen.

8. Rangschikking na schiftingswedstrijden

Bij het opmaken van de rangschikking na de schiftingswedstrijden, wordt in volgorde van belangrijkheid rekening gehouden met:

a) het puntentotaal:

3 punten voor een overwinning
2 punten voor een gelijkspel met doelpunten
1 punt voor een gelijk spel ZONDER doelpunten
0 punten bij verlies

b) het aantal gemaakte doelpunten
c) het aantal tegendoelpunten
d) door loting

Finalewedstrijden voor de eerste en de tweede plaats :

Reeks van 3 strafschoppen per ploeg.

9. De prijsuitreiking gebeurt na elke finalewedstrijd.

10. Elke ploeg dient te voorzien in eigen opwarmingsballen.

11. Iedere ploeg ontvangt 2 toegangskaarten voor de trainer en afgevaardigd per ploeg.

12. De spelers kleden zich om in de hen aangewezen kleedkamer, bergen al hun gerief op in de voetbaltas en brengen deze naar de opbergruimte in de staantribune.  Deze ruimte mag alleen betreden worden onder begeleiding van een afgevaardigde.

13. Bij aankomst dient de ploegverantwoordelijke zich onmiddellijk te melden aan de ingang en daarna aan het secretariaat.

14. Max aantal spelers per ploeg is voor duiveltjes : 8 spelertjes, voor preminiemen : 12 spelers

15. Voor elke wedstrijd ontvangt de ploegafgevaardigde 1 fles water.

16. De spelerslijsten worden afgegeven bij aankomst aan het secretariaat.

17. Alle kwetsuren opgelopen tijdens een wedstrijd moeten onmiddellijk ingeboekt worden op het secretariaat.

18. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor het gebeurlijk verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen, onder welke hoedanigheid ook, op het grondgebied van hun accommodatie.

19. Bij baldadigheid zal (indien bewezen) de speler of de club de schade vergoeden.

20. Elke club zal het reglement ontvangen en uit hoofde van haar deelname zonder verwijl aanvaarden.

21. De inkomprijs voor het tornooi is 5 euro.

 

PS : Eventuele wijzigingen en ook informatie voor parkeergelegenheden zullen worden vermeld op de website van Kwik Eine , dus gelieve dit na te zien op:

www.kwikeine.be


Documenten

Wintertornooi 2018 KWIK Eine – Tornooireglement

Tornooiblad KWIK EIne wintertornooi 2018

Speelschema’s

U8 Schema wintertornooi Kwik Eine 15-12-2018

U9 Schema wintertornooi Kwik Eine 15-12-2018

U10 Schema wintertornooi Kwik Eine 15-12-2018

U11 Schema wintertornooi Kwik Eine 15-12-2018

U12 Schema wintertornooi Kwik Eine 15-12-2018