Voetbal Vlaanderen – update competitie 02/11/’20

ma 02 november 2020

VOETBAL VLAANDEREN GEEFT PERSPECTIEF BIJ DE HEROPSTART VAN HET VOETBALSEIZOEN 2020-2021

U bent ondertussen ongetwijfeld op de hoogte van de nieuwe coronamaatregelen, ook deze betreffende de sport én de toepassing hiervan op voetbal. Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28 oktober 2020 over een heropstart van de competities zoals onderstaand geformuleerd.

Op bepaalde zaken hebben we als federatie geen rechtstreekse impact. Elke beslissing blijft voorwaardelijk gezien de constant veranderende coronasituatie. Maar gezien vele clubs snakken naar een duidelijke tijdslijn en naar toekomstperspectief geven we het volgende mee:

 • De amateurcompetities liggen stil door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 tot en met 13 december 2020. Gezien er door 13j en ouder niet in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) kan worden getraind, gezien een voorbereidingsperiode van enkele weken, voor opstart van de competitie nodig is, worden alle competities van Voetbal Vlaanderen stopgezet tot eind 2020.
 • We plannen dehervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten.
 • Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden.
 • Voor de individueel uitgestelde wedstrijden door coronagevallen, omwille van bekerdeelname of andere redenen bieden we een dubbele mogelijkheid aan:
  • Ingeval uw club – al dan niet uitzonderlijk – over een gehomologeerde verlichting beschikt, kunnen deze wedstrijden midweek worden gespeeld, op één van de volgende woensdagen, met name op 6, 13, 20 of 27 januari 2021.
  • Indien de coronasituatie het mogelijk maakt kunnen die wedstrijden ook in overleg tussen teams en het verantwoordelijke competitiesecretariaat uitzonderlijk op 26 of 27 december 2020, of op 2 en 3 januari 2021 worden gespeeld.

Het is de ambitie om de clubs zo snel mogelijk op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden te krijgen met het oog op een verder correct verloop van de competitie in functie van de afgesproken algemene regels van toepassing inzake vroegtijdige beëindiging.

Derhalve dient – nogmaals onder voorbehoud van corona – één van beide bovenstaande opties ingevuld. Deze wedstrijden dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden voorzien.

NIEUWE KALENDER ZONDER EINDRONDES

 • NIEUW: het Bestuur besliste in het seizoen 2020-2021 geen eindrondes te spelen, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels, opgenomen in de Algemene Maatregelen bij het stopzetten van de competities (goedgekeurd door onze AV op 15 juni 2020).
 • De aangepaste kalender zal u uiterlijk 1 december ontvangen. Zoals u weet passen we in het competitievoetbal met stijgen en dalen de kalender aan op basis van de juiste opeenvolging van de geplande wedstrijden, zodat we er met meer kans in slagen om elke club op zijn minst éénmaal tegen alle andere clubs te laten spelen.

VERDUIDELIJKINGEN MINISTERIEEL BESLUIT

Daarnaast bereikte ons een bericht van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) op 01 november 2020 waar nog enkele verduidelijkingen kwamen n.a.v. het nieuw gepubliceerd Ministerieel Besluit dat verwijst naar de protocollen bepaald door de bevoegde minister en de betrokken sportsector.

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, wedstrijden, trainingen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later).
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar na goedkeuring lokaal bestuur.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers – geen douches!
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot en met 12 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur.
 • Sportkantines blijven gesloten. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Dit geldt zowel voor trainingen als wedstrijden.

Na enkele moeilijke geformuleerde communicaties in ministeriële besluiten, kleurcodes of leidraden voor de sport is het NU duidelijk dat men in voorkomend geval de uitzonderingen mogelijk maakt voor U6 tot en met U13. Dit zorgt voor onderstaand bijgewerkt schema dat geldt vanaf 2 november 2020:

#BLIJFSPORTEN MET ONDERSTEUNING VAN VOETBAL VLAANDEREN

Voetbal Vlaanderen hoopt dat haar voetbalclubs met een jeugdopleiding de kans met beide handen grijpen om tijdens de lockdown de toegelaten trainingen en vriendschappelijke wedstrijden tot en met U13 op een veilige manier te organiseren zoals beschreven in het MB van 01 november 2020 en het protocol van de sportsector.

Voetbal Vlaanderen staat 100% achter het advies van virologen en psychologen én de beslissing van onze politici om onze voetballende kinderen tot en met 12 jaar gezonde, leerrijke en plezierige sportbeoefening de komende weken indoor en outdoor aan te bieden.

Onze clubondersteuners staan paraat om onze clubs te helpen bij praktische problemen aangaande de organisatie van dergelijke trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.


wo 28 oktober 2020

IMPACT MAATREGELEN VLAAMSE REGERING OP DE ORGANISATIE VAN HET VOETBAL IN VLAANDEREN

Op dinsdag 27 oktober besliste de Vlaamse Regering enkele bijkomende maatregelen m.b.t. onder andere de sportsector.

In het kort besliste de Vlaamse Regering het volgende: 

-Geen sportbeperkingen voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 en jonger).

-Georganiseerd sporten (in clubs, trainingen, wedstrijden…) is verboden voor 13 jaar en ouder.

-Sporten kan enkel outdoor in niet-georganiseerd verband voor personen van 13 jaar en ouder.

  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28-10-2020 m.b.t. het jeugdvoetbal U6 t.e.m. U13 (indoor en outdoor) het volgende:

-Trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio kunnen blijven doorgaan.

-De officiële wedstrijden worden net zoals alle andere competities (U14 t.e.m. seniores) stilgelegd.

We geven op deze manier onze clubs de kans om trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio voor hun 5- tot en met 12-jarigen te organiseren. Deze sportactiviteiten kunnen zoals beslist door de Vlaamse Regering in een coronaveilig kader worden georganiseerd. Hierdoor kunnen deze jonge spelers en speelsters zich verder, in een veilige en plezierige voetbalomgeving, ontwikkelen wat in deze moeilijke coronatijden voor het mentaal welzijn van deze kinderen van cruciaal belang is.

Dit zorgt voor onderstaand bijgewerkt schema dat geldt vanaf 29-10-2020:


vr 23 oktober 2020

OVERLEGCOMITÉ GEEFT JEUGD DE KANS OM TE BLIJVEN VOETBALLEN

Het Overlegcomité heeft vannacht een reeks coronaregels op het vlak van sport in lijn gebracht met alarmniveau 4. Dit heeft ook zijn impact op ons voetbal en de competities. Uiteraard willen wij allen vooreerst ook covid-19 overwinnen.

BELANG VAN #BLIJFSPORTEN

In het brede spectrum van commentaren en communicaties benadrukken we dat we enorm veel begrip hebben voor het standpunt van elke club, elke bestuurder, elke trainer, ouder of sporter onder jullie. Allen op één lijn brengen is in een federatie als Voetbal Vlaanderen uitgesloten.

Maar de tweespalt tussen absoluut verbieden en ongeremd verder spelen proberen we met de huidige beslissing, in afwachting van de bestuursvergadering van woensdag 28 oktober, vast te houden. Hierdoor kunnen we ook op langere termijn de juiste beslissingen nemen.

Onze eerste minister, de heer Alexander De Croo en de minister van Sport, de heer Ben Weyts hebben het belang van ‘#blijfsporten’ voor het mentaal en fysiek welzijn benadrukt.

Dit deden eerder ook al de Sportkeuringsartsen, Gezond Sporten en de koepel van Vlaamse sportfederaties. Allen wensen de jeugd blijvend de kans te geven om te mogen sporten.  Aanvullend lezen we in de missie en opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen dat we kinderen de kans willen geven zich verder te ontwikkelen en plezier te beleven.

“VRIJHEID OM TE VOETBALLEN”

Vele clubs vinden het organisatorisch te moeilijk om nog wedstrijden te laten doorgaan. Andere clubs zoeken naar wedstrijden om toch te blijven voetballen. Iedereen heeft de vrijheid om de eigen wedstrijden al dan niet te laten doorgaan.

Wedstrijden kunnen probleemloos door de thuisploeg individueel afgelast worden via de module in e-kickoff. Een bezoekende club kan forfait geven per wedstrijd. Via deze digitale manier is de tegenpartij en de referee meteen op de hoogte. Ook kan elke club het verantwoordelijke secretariaat contacteren indien er een link is naar een besmetting of quarantaine. In al deze gevallen wordt de wedstrijd geannuleerd en geen boete aangerekend.

Toch willen we ook de clubs die wel kunnen en willen blijven voetballen deze mogelijkheid gunnen en annuleren we de geplande wedstrijden niet. Indien uw club niet wenst te spelen, communiceer dit dan zo snel mogelijk aan de tegenpartij, de ouders en de spelers. Vriendschappelijke wedstrijden voor jeugdcategorieën (U6 t.e.m. U17) blijven mogelijk, wanneer uw tegenstander in de competitie niet wenst te spelen. Vriendschappelijke wedstrijden voor U19, U21, recreanten, reserven en eerste elftallen zijn vanaf heden voor een maand verboden.


di 13 oktober 2020

VOETBAL VLAANDEREN LEGT COMPETITIE SENIORES STIL MAAR LAAT JEUGD VERDER VOETBALLEN

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.

-Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld. Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Alle actuele info kan u vinden op de website van Voetbal Vlaanderen.