Voetbal Vlaanderen – update competitie

wo 28 oktober 2020

IMPACT MAATREGELEN VLAAMSE REGERING OP DE ORGANISATIE VAN HET VOETBAL IN VLAANDEREN

Op dinsdag 27 oktober besliste de Vlaamse Regering enkele bijkomende maatregelen m.b.t. onder andere de sportsector.

In het kort besliste de Vlaamse Regering het volgende: 

-Geen sportbeperkingen voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 en jonger).

-Georganiseerd sporten (in clubs, trainingen, wedstrijden…) is verboden voor 13 jaar en ouder.

-Sporten kan enkel outdoor in niet-georganiseerd verband voor personen van 13 jaar en ouder.

    • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
    • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28-10-2020 m.b.t. het jeugdvoetbal U6 t.e.m. U13 (indoor en outdoor) het volgende:

-Trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio kunnen blijven doorgaan.

-De officiële wedstrijden worden net zoals alle andere competities (U14 t.e.m. seniores) stilgelegd.

We geven op deze manier onze clubs de kans om trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio voor hun 5- tot en met 12-jarigen te organiseren. Deze sportactiviteiten kunnen zoals beslist door de Vlaamse Regering in een coronaveilig kader worden georganiseerd. Hierdoor kunnen deze jonge spelers en speelsters zich verder, in een veilige en plezierige voetbalomgeving, ontwikkelen wat in deze moeilijke coronatijden voor het mentaal welzijn van deze kinderen van cruciaal belang is.

Dit zorgt voor onderstaand bijgewerkt schema dat geldt vanaf 29-10-2020:


vr 23 oktober 2020

OVERLEGCOMITÉ GEEFT JEUGD DE KANS OM TE BLIJVEN VOETBALLEN

Het Overlegcomité heeft vannacht een reeks coronaregels op het vlak van sport in lijn gebracht met alarmniveau 4. Dit heeft ook zijn impact op ons voetbal en de competities. Uiteraard willen wij allen vooreerst ook covid-19 overwinnen.

BELANG VAN #BLIJFSPORTEN

In het brede spectrum van commentaren en communicaties benadrukken we dat we enorm veel begrip hebben voor het standpunt van elke club, elke bestuurder, elke trainer, ouder of sporter onder jullie. Allen op één lijn brengen is in een federatie als Voetbal Vlaanderen uitgesloten.

Maar de tweespalt tussen absoluut verbieden en ongeremd verder spelen proberen we met de huidige beslissing, in afwachting van de bestuursvergadering van woensdag 28 oktober, vast te houden. Hierdoor kunnen we ook op langere termijn de juiste beslissingen nemen.

Onze eerste minister, de heer Alexander De Croo en de minister van Sport, de heer Ben Weyts hebben het belang van ‘#blijfsporten’ voor het mentaal en fysiek welzijn benadrukt.

Dit deden eerder ook al de Sportkeuringsartsen, Gezond Sporten en de koepel van Vlaamse sportfederaties. Allen wensen de jeugd blijvend de kans te geven om te mogen sporten.  Aanvullend lezen we in de missie en opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen dat we kinderen de kans willen geven zich verder te ontwikkelen en plezier te beleven.

“VRIJHEID OM TE VOETBALLEN”

Vele clubs vinden het organisatorisch te moeilijk om nog wedstrijden te laten doorgaan. Andere clubs zoeken naar wedstrijden om toch te blijven voetballen. Iedereen heeft de vrijheid om de eigen wedstrijden al dan niet te laten doorgaan.

Wedstrijden kunnen probleemloos door de thuisploeg individueel afgelast worden via de module in e-kickoff. Een bezoekende club kan forfait geven per wedstrijd. Via deze digitale manier is de tegenpartij en de referee meteen op de hoogte. Ook kan elke club het verantwoordelijke secretariaat contacteren indien er een link is naar een besmetting of quarantaine. In al deze gevallen wordt de wedstrijd geannuleerd en geen boete aangerekend.

Toch willen we ook de clubs die wel kunnen en willen blijven voetballen deze mogelijkheid gunnen en annuleren we de geplande wedstrijden niet. Indien uw club niet wenst te spelen, communiceer dit dan zo snel mogelijk aan de tegenpartij, de ouders en de spelers. Vriendschappelijke wedstrijden voor jeugdcategorieën (U6 t.e.m. U17) blijven mogelijk, wanneer uw tegenstander in de competitie niet wenst te spelen. Vriendschappelijke wedstrijden voor U19, U21, recreanten, reserven en eerste elftallen zijn vanaf heden voor een maand verboden.


di 13 oktober 2020

VOETBAL VLAANDEREN LEGT COMPETITIE SENIORES STIL MAAR LAAT JEUGD VERDER VOETBALLEN

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.

-Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld. Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Alle actuele info kan u vinden op de website van Voetbal Vlaanderen.

Start een gesprek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *