Sportieve visie / Danny Herregodts

Voorbereidingsperiode

De spelers krijgen tijdens de voorbereidingsperiode een eerlijke kans om een plaats af te dwingen in de eindselectie ( Beker van België – Beker Oost – Midweek match ). Elke speler van de A-kern kan aangeduid worden voor een selectie bij de beloften dit om iedereen voldoende speelminuten te geven bij het eerste elftal. Na de stage zal de coach gericht werken naar de eindselectie voor de start van de competitie rekening houdend met de competentie van iedere speler. Vanaf begin augustus zal de scoutingcel ( Kevin Laurier en Peter Bauters ) in actie komen om zoveel mogelijk onze tegenstrevers te scouten voor het competitiebegin.

Evaluatie

Iedere speler krijgt een evaluatie tijdens de voorbereiding- en wedstrijdperiode, dit document wordt ingevuld door de aanwezige sportieve staf ( T1, T2, Peter, Luc ). Bij deze evaluatie wordt rekening gehouden met het vereiste niveau namelijk de technische-, tactische-, fysieke- en mentale kwaliteiten van elke aangeduide speler. Iedere dinsdag is er een evaluatievergadering met de volledige sportieve cel, hierbij bestaat de kans dat je als speler een individueel gesprek krijgt met als doel de persoonlijke werkpunten te bespreken en te verbeteren door middel van positief advies.

Selectieprocedure

Gebeurt in functie van de eigen aanwezige kwaliteiten rekening houdend met de factor tegenstrever ( scoutingverslag ). Volgende voorwaarden zijn vereist, namelijk de mentale en fysieke paraatheid moet optimaal zijn, de technisch tactische kwaliteit is aanwezig, de aanwezigheid op de trainingen en een positieve ingesteldheid tegenover de trainersstaf, spelers, bestuur en medewerkers is duidelijk merkbaar. De persoonlijke verzorging en leefstijl in functie van de wedstrijd en training moet leiden tot een positieve energieoverdracht.

Missie

De trainer bouwt aan een stabiele ploeg voor eerste provinciale met oog voor realistisch georganiseerd voetbal rekening houdend met integratie van eigen opgeleide jeugdspelers. Hij streeft naar de ideale samenwerking tussen de trainersstaf, spelersgroep en bestuur via een open en duidelijke communicatie.

Visie

Streven naar het juiste spelconcept in functie van de eigen kwaliteiten en de factor tegenstrever. De communicatie zowel individueel als collectief op punt stellen met alle spelers. Het fairplay imago is aanwezig tegenover de arbitrage en tegenstrevers.