Nieuwsbrief december & januari

Beste Ouders, spelers,

Het eerste deel van de competitie is reeds voorbij.
Onze jeugdspelers hebben het goed gedaan, we hebben bewezen dat we thuishoren in de provinciale reeksen. De nieuwe reeksindeling is gekend, er wachten nieuwe tegenstanders en nieuwe sportieve uitdagingen.

In oktober hadden we een audit van Foot pass, belangrijk voor ons provinciaal label. Het volledige auditrapport dat we deze week mochten ontvangen is te vinden op onze website.
Bij deze wil ik iedereen danken die zijn medewerking verleend heeft aan deze audit.
De auditor heeft voor de club een aantal actiepunten opgesomd waar we de komende maanden mee aan de slag kunnen.

Onze jeugdwerking groeit : jaar na jaar krijgen we meer spelers waardoor de nood aan extra mensen groeit. Ouders, grootouders die zich op één of andere manier willen inzetten voor de club zijn steeds welkom. Ook mensen die willen deel uitmaken van het dagelijks bestuur kunnen we gebruiken. Spreek ons erover aan, ook als U vragen hebt.

Dit jaar hebben we besloten om geen kerstfeestje te houden, we hebben wel een Sinterklaasfeest gegeven. De middelen die hierdoor vrijgekomen zijn hebben we gebruikt om een defibrillator aan te kopen, met de steun van een sympathisant. Op 22 december komt het rode kruis een vormingsavond geven aan 21 personen, zodat steeds iemand aanwezig is die weet hoe men met dit toestel moet omgaan. Na deze eerste serie gaan we intern zelf een opleiding geven zodat zoveel mogelijk mensen eerste hulp kunnen geven.
De laatste tijd was er véél te doen rond dit thema : veiligheid gaat voor alles, hopelijk hebben we het nooit nodig, maar als er iets fout gaat zijn wij als eerste sportclub in Oudenaarde voorbereid.

2016 wordt het jaar van de grote werken : na het seizoen wordt een kunstgrasveld aangelegd zodat we volgend seizoen een perfect veld ter beschikking hebben waar we steeds, ook bij slecht weer,kunnen op trainen.
Dat dit extra kosten met zich zal meebrengen is duidelijk, U kan ons in 2016 steunen : tombolakaarten, eetfestijn, Kwik op volle toeren : wij rekenen op U !

Kwik Eine is ook de club die jongeren kansen geeft en we willen die lijn doortrekken.
Volgend jaar gaan weer veel U21 spelers doorstromen naar beloften. Hopelijk kunnen zij het geduld opbrengen om hun voetbalvorming te vervolledigen zonder te snel te willen gaan.

Ik wil afsluiten met in naam van Kwik Eine jeugd U een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en een (hart)veilig 2016 !

Kwik Eine jeugd