Lidgeld 2019-2020

Na grondig overleg hebben wij het lidgeld als volgt vastgelegd :

A kern.: €330
B ploeg 4é prov.: €230
B kern (beloften): €230

Jeugd
U8 tot en met U21: €320
U7 : €270
U6 : €230

Een 2é en meerdere spelers binnen hetzelfde gezin krijgen 1x een korting van €25.

Een spreiding van betaling bij jeugdspelers is mogelijk in 2 betalingen.

De deadlines zijn: voor 01/08/2019 en voor 01/01/2020.

Voorbeeld:

Te betalen:

  • €320: op 01/08/2019 €220 en op 01/01/2020 €100
  • €270: op 01/08/2019 €170 en op 01/01/2020 €100
  • €230: op 01/08/2019 €130 en op 01/01/2020 €100

Kortom: het saldo of 2debedrag is steeds €100.

Wie het bedrag VOLLEDIG en op tijd betaald krijgt €10 korting !

In dit lidgeld is inbegrepen:
– 1 gratis kaart (voor de speler) geldig voor het 1é eetfestijn van het seizoen
– 1 persoonlijke gratis toegangskaart t.w.v. €25 voor Kwik op volle toeren 2020.
– kledijpakket: training/kousen
– drankbonnetjes, trainersvergoedingen, energiekosten, scheidsrechterskosten, bondskosten, onderhoudskosten, materiaal, enz..
– ruim 70 trainingen en 30 wedstrijden …

Het lidgeld dekt slechts voor de helft de werkelijke kostprijs van een jeugdspeler: voor de andere helft doen we een beroep op inkomsten via sponsors, inkomsten kantine, subsidies, tombola, eetfestijnen, … enz.

Als we 250 jeugdspelers hebben dan zoeken we extra meer dan €60.000 door deze activiteiten. We rekenen dan ook op Uw steun om ons jeugdbudget rond te krijgen!

Het lidgeld dient gestort te worden op rekening :
BE49 0013 1867 3671
Gelieve bij Uw betaling de volgende
mededeling te noteren :
+++lidgeld 2019-‘20 (naam speler/geboortejaar)+++

 

Heb je opmerkingen, vragen, of wens je inlichtingen omtrent het lidgeld ?

Bel Mario Ronsse: 0475/51 64 54

 

Uiterste betaaldatum = 01/08/2019

Wie voor 02/08/2019 het lidgeld niet betaald heeft, zal geen trainingspak ontvangen en zal niet geselecteerd worden!


VERDUIDELIJKING

Elk jaar proberen we onze spelers, bovenop de administratieve kosten die we per speler betalen, toch nog iets extra aan te bieden. Ook nu zal iedere speler die tijdig zijn/haar lidgeld betaalt een nieuw trainingspak krijgen. Daarnaast krijgt de speler gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van kwik Eine en een gratis drankbon na elke match waaraan hij deelnam.

Als club die een provinciale jeugdopleiding wil aanbieden zijn wij verplicht om te werken met hoofdzakelijk gediplomeerde trainers. Een club die enkel gewestelijk voetbal kan aanbieden heeft deze kost niet. Daar kan, bij wijze van spreken “jan met de pet” als

trainer fungeren. U zal begrijpen dat u dus appelen met appelen moeten vergelijken 🙂 Wij willen het lidgeld volgt verantwoorden.

GEMIDDELDE kosten per speler op basis van 1 seizoen
– Opleiding = €286 (gediplomeerde trainers, jeugdcoördinatoren, scheidrechters, Footpass, software …)
– Energie = €104 (water, verwarming, elektriciteit, aardgas)
– Accommodatie en terreinen = €91 (huur, kosten onderhoud terreinen, …)
– Gratis drankbonnetjes = €64 (kosten verbonden aan het aantal gratis drankbonnetjes per match)
– Trainingspak = €50 (aankoop trainingspak)
– Materiaal = € 84 (ballen, overgooiers, netten, doelen, … )
– Verplaatsingskosten = €60 (gratis drankbonnetjes per speler per verplaatsing / prov. ploegen)
– Kosten KBVB = €29,86 (ledenbijdrage, verzekering, …)

TOTAAL = €768,86

OPGELET:
– Inbegrepen in het lidgeld zit een gratis kaart voor het 1é eetfestijn en een gratis

kaart voor kwik op volle toeren 2020. Samen goed voor €43.

Een gemiddelde jeugdspeler zal €0,95 per uur aanwezigheid in de club betalen.

Het lidgeld dekt hiermee nog niet de helft van de totale kostprijs. De rest wordt gefinancierd door de vele nevenactiviteiten zoals de inkom, de kantine-inkomsten, sponsoring, subsidies, eetfestijnen, kwik op volle toeren, jeugdtornooi, jeugdstages …

We gaan er in de berekening van het lidgeld dan ook van uit, dat we ook komend seizoen weer kunnen rekenen op jullie aanwezigheid en vrijwillige inzet tijdens deze nevenactiviteiten.

Hier wringt het schoentje:

De aanwezigheid en medewerking van ouders op onze activiteiten zijn zeer sober of onbestaande. Op het laatste eetfestijn (maart 2019) waren er 0,65 kaarten verkocht per jeugdspeler.

Hierdoor werden we verplicht om het lidgeld te verhogen.

Waarom een verschil met de beloften en 4de provinciale ploeg ?

Deze spelers verdienen een zeer geringe winstpremie en worden verplicht kaarten teverkopen bij onze activiteiten die rechtstreeks ingehouden wordt bij hun premie’s.