Jeugdmanager Tom Ronsse aan het woord

Geachte bestuur, coaches, spelers en supporters,

Toen ik door het bestuur van KWIK Eine werd benaderd om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van hun jeugdwerking, heb ik hierover wel even na moeten denken.

Het is nog niet zo lang geleden dat een idem functie voor mij stopte na jaren actief te zijn geweest bij een andere voetbalclub, en hoewel KWIK en hun jeugd me niet vreemd is, moest ik mij wel een voorstelling maken van de huidige clubcultuur. Maar kort nadien dacht en besefte ik…. met zo’n club, met zo’n een groep prachtige mensen waar je in mijn ogen op iedereen kan rekenen, waar je van iedereen, ook al is dat een beetje zoeken, hulp kan krijgen, een groep mensen die vrienden zijn , die zo hard bezig zijn om het beste te schenken aan hun leden…… zou ik dit dan niet doen !!! Zou ik daar niet aan verder werken…!?

Diverse gesprekken met het bestuur, coaches, enkele leden en vooral en bovenal het thuisfront, hebben mij doen besluiten de uitdaging aan te gaan en mij als jeugdvoorzitter beschikbaar te stellen. Ondanks de bizarre tijden waarin we verkeren heb ik ondertussen al diverse bekenden gezien en gesproken maar aan hen die mij nog niet kennen, zal ik mij met plezier voorstellen.

Ik ben Tom Ronsse wonende in Zingem en 40 jaar, samenwonend, heb 3 tiener-kids. In m’n jonge jeugdjaren zelf voetbal gespeeld en tot op vandaag een nog heel actief sporter. Naast voetbalpapa te zijn van een dochter die actief is bij de buren van KSV Oudenaarde, ben ik ook actief als scheidsrechter bij de KBVB en sinds kort opnieuw student graduaat sportmanagement.

Het zal pittig zijn om de bestuurshamer van mijn voorganger bij KWIK Eine over te nemen, vooral in deze bijzondere tijden en als volstrekte nieuwkomer, toch ga ik deze uitdaging met vertrouwen aan.

Bestuurlijk heb ik op diverse onderdelen ervaring opgedaan, in lokale sociale verenigingen en voormalig jeugdvoorzitter van KSK Zingem. Maar in het voetbal kunnen personen en postjes snel wijzigen en zo ook in mijn geval.

Wat ik tijdens mijn eerste kennismaking met KWIK Eine heb ervaren is dat het, een familiale vereniging is met aandacht voor ieder lid. Dit moet ook zo blijven, de club moet voor iedereen laagdrempelig zijn, met het plezier in het beoefenen van de voetbalsport voorop.

Ik heb voor mijzelf mijn DOELSTELLINGEN in 4 termen verwoord:

OPENHEID, BETROKKENHEID, VRIENDSCHAP  EN VERNIEUWING!

En daar gaan we samen aan werken!!

Openheid en betrokkenheid gaan eigenlijk samen.

Ik wil alle leden zoveel mogelijk betrekken bij alles wat wij de komende tijd gaan doen. KWIK Eine jeugd moet meer zijn dan een wekelijks uitje naar de wedstrijd. Fun en plezier zowel op als naast het veld. Aanspreekbaar zijn voor alle leden en hun aanhang en daarom zal men mij met regelmaat op de sportaccommodatie zien verschijnen, spreek mij gerust aan indien er zaken spelen die aandacht nodig hebben. Het zal niet zo zijn dat er direct oplossingen voor handen liggen, maar er zal binnen het bestuur en de jeugdwerking zeker aandacht worden aan geschonken.

De manier waarop het grote virus iedereen de afgelopen maanden in zijn macht heeft stelt ons voor grote uitdagingen, zowel bestuurlijk als sportief. We moeten elkaar blijven stimuleren en motiveren, op die manier zal de club in beweging blijven, zullen we vaste patronen kunnen doorbreken en zullen wij onze club fris en levendig kunnen houden.

En dit alles in een sfeer van RESPECT en VRIENDSCHAP voor elkaar!

Want bovenal is er, in al onze individuele verscheidenheid, één ding dat jeugdspelers samenhoudt en dat is vriendschap, oprechte eerlijke respectvolle vriendschap. Een voetbalteam kan niet bestaan zonder vriendschap!
Wij samen, bestuur, coaches, spelers en supporters moeten er blijven aan werken dat deze vriendschap in alle omstandigheden, ook als het soms wat moeilijker ligt, blijft primeren!!

En zo kom ik bij mijn laatste doelstelling:

VERNIEUWING!

KWIK Eine is eigenlijk een zeer boeiend gegeven, meerdere generaties komen er samen, jong en “minder jong”, ieder met zijn eigen achtergrond, ieder met zijn eigen visie en manier!
Daar, een geheel en hechte groep van maken is een uitdaging, maar is ook een bron van dynamisme: de wisselwerking tussen vele ideeën, inzichten, is ongelofelijk verrijkend en moet gekoesterd worden en gerespecteerd!

Maar, ook als KWIK Eine hebben we de plicht om ons de vraag te stellen of onze club aantrekkelijk genoeg is, of, om het positiever te stellen, hoe onze club meer aantrekkelijk kan gemaakt worden om nieuwe leden aan te trekken!

Vernieuwing wil absoluut niet zeggen dat alles moet veranderen, zeker niet, ik denk te mogen zeggen dat ikzelf iemand ben met veel respect voor vaste waarden en zeker respect voor wat anderen “onverbeterbaar” hebben gerealiseerd en, wil dat ook zo houden. Maar dat mag natuurlijk niet betekenen dat er niet eens andere, misschien betere accenten mogen en kunnen gelegd worden.

Ik engageer mij hierbij om er een geslaagd, zinvol en boeiend verhaal van te maken! Door dat ik mij gesteund weet door de medebestuurders en vele vrijwilligers kan ik met veel enthousiasme starten aan dit jeugdig verhaal.

Met sportieve groeten,
Tom Ronsse
Jeugdvoorzitter KWIK Eine