Onze hoofdsponsor en beheerraadslid, Geert Lietar, zijn schoonmoeder is overleden. Namens de club wil ik u ons oprecht medeleven betuigen aan u en uw gezin. Veel sterkte.