25ste jeugdtornooi Johan Pattijn (organisatie)

Voorwoord

KWIK Eine jeugd heet U van harte welkom op haar 25ste jeugdtornooi op vrijdag 29 april, zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2022 voor de leeftijdscategorieën U6 tot en met U13.

De maand april staat meestal gelijk met de vele paastornooien en vooral met het afsluiten van het jeugdseizoen. Kampioenen worden gekroond en spelers kijken veelal somber naar de lange rustperiode. In januari lanceerde KWIK Eine de inschrijvingen voor deze jubileum-editie. Jullie enthousiasme uit zich al vlug in enkele snelle inschrijvingen.

We zijn dan ook enorm vereerd met het resultaat: 22 clubs uit de weide regio geven ons het vertrouwen. Verspreid over de 3 dagen heen vaardigen zij maar liefst 61 teams af van alle niveaus. We bereiden ons alvast voor op 130 wedstrijden , ongeveer 600 jeugdspelers en 1.550 minuten voetbal…

Achter de schermen wordt momenteel keihard gewerkt om jullie verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken. We hopen straks samen met jullie te mogen terugblikken op een fantastisch voetbalweekend.

Traditioneel wordt op tornooi gewerkt met reeksen met een even aantal deelnemers. In sommige leeftijdscategorieën (oneven reeks, reeks onvolledig,…) werken we met poules en kruisfinales… Maar finaal staan “fun” en “sportiviteit” centraal op ons jeugdtornooi. Hiervoor rekenen wij op jullie. We hopen dan ook op een fantastisch weekend met erg leuk voetbal, een optimale sfeer en een ongezien fairplay.

Deze brochure is opgebouwd uit 2 delen. Alle informatie tot aan de bijlage is voor iedereen van toepassing, tenzij anders werd aangegeven. Vanaf de “bijlages” begint het tornooi-specifieke gedeelte. De inhoud van deze bijlage is verschillend qua leeftijdscategorie.

Alvast veel succes en vooral veel plezier gewenst…

Namens KWIK Eine jeugd

Jeugdmanager – Tom Ronsse

Jeugdcoördinator – Gilbert Lippens

Tornooireglement

Het 25ste jeugdtornooi van KWIK Eine wordt georganiseerd door voetbalclub KWIK Eine (stamnummer 4294) op de terreinen van ons complex, gelegen in de Pater Ruyffelaertstraat 61 te 9700 Oudenaarde (Eine).

Leeftijdscategorieën

Dit jaar treedt een gezonde mix van verschillende leeftijdscategorieën en niveaus aan op ons tornooi. In de mate van het mogelijke werd bij de samenstelling van de poules rekening gehouden met deze mix zodoende een evenwichtig tornooi na te streven waar iedereen zich kan in vinden.

Aan het tornooi nemen 7 leeftijdscategorieën deel van U6, U7, U9, U10, U11, U12 en U13 gemengd. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van al de leeftijdscategorieën.

Datum Categorie Aantal teams format Aantal spelers
Zondag 1 mei 2022 VM U6 7 2 vs 2 Max. 6
Zaterdag 30 april 2022 NM U7 8 3 vs 3 Max. 8
Zaterdag 30 april 2022 NM U9 8 5 vs 5 Max. 9
Zaterdag 30 April 2022 VM U10 8 8 vs 8 Max 12
Zaterdag 30 April 2022 VM U11 12 8 vs 8 Max. 12
Vrijdag 29 April 2022 Avond U12 8 8 vs 8 Max. 12
Vrijdag 29 april 2022 Avond U13 8 8 vs 8 Max. 12

In principe zijn de regels van de KBVB van toepassing op dit tornooi en dit voor alle leeftijdscategorieën, tenzij er in deze tornooibrochure uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze regels.

De scheidsrechters worden aangeduid door de organiserende club.

Parking

Gezien de wegwerkzaamheden op onze huidige parking door de stad Oudenaarde dienen deelnemende teams zich te parkeren op ons D-terrein welke rechtover ons complex is gelegen en in de straten rondom ons stadion.

We vragen hierbij om steeds reglementair te parkeren zodat de buurtbewoners rondom het stadion geen hinder ondervinden van ons jeugdtornooi. Wanneer het tornooi volop van start is gegaan kan het zoeken naar een parkeerplaats even duren. Voorzie met andere woorden genoeg marge in uw tijdsschema voor het parkeren.

Aankomst

Bij aankomst dienen de officiële begeleiders zich aan te melden op het tornooisecretariaat, welke is ingericht op de eerste verdieping van onze voetbalkantine. Hier worden ze ontvangen en krijgen ze verdere uitleg. De spelers en trainer(s) kunnen ondertussen doorlopen naar de kleedkamers op de benedenverdieping en achter de kantine. Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient de ingevulde spelerslijst, invulmodel terug te vinden verderop in deze brochure, in het bezig te zijn van het tornooisecretariaat.

We vragen aan de deelnemende teams zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aan te melden. Op die manier geraakt ieder team tijdig in de kleedkamer, die vanaf 40 minuten vóór aanvang van de eerste wedstrijd speciaal voor hen is gereserveerd.

De organiserende club houdt zich het recht voor een vergoeding van 100 euro in te vorderen indien een team afwezig zou zijn zonder dit tijdig te melden. De forfaitscore wordt vastgelegd op 5-0 per wedstrijd.

Elk team mag begeleid worden door maximaal 2 personen, trainers inbegrepen. Deze begeleiders hebben gratis toegang tot het complex. Bij het aanmelden aan de ingang mogen zij met hun spelers gratis het complex betreden. Ouders, familie en supporters dienen langs de betalende ingang het stadion te betreden. Zij worden in geen geval toegelaten tot de kleedkamers!

Inkomprijs – 5 euro

Voor de bezoekers van ons jeugdtornooi is er een aparte ingang voorzien langs de ticketbalie. Toegang voor volwassenen tot het jeugdtornooi bedraagt 5 euro. Kinderen onder de 16 jaar hebben gratis toegang.

Iedere betalende bezoeker krijgt:

  • Een stempel zodat hij probleemloos het stadion binnen en buiten kan.

Kleedkamers

Gezien het groot aantal deelnemende teams zullen de kleedkamers druk bezet zijn. Om problemen te vermijden werd een tijdschema uitgewerkt dat aangeeft welk team, van wanneer tot wanneer, toegang heeft tot welke kleedkamer.

Algemeen is de regel als volgt: van 40 minuten tot 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd is er voor ieder team een kleedkamer gereserveerd om zich om te kleden.

Gedurende het tornooi, meteen na het omkleden, vragen wij de voetbaltassen op de daartoe voorziene plek in de stand te zetten. Er is begeleiding voorzien bij de ingang van de spelerstunnel. Eveneens kan men zich via de app vergewissen van welke kleedkamer men kan gebruiken.

Onmiddellijk na afloop van de wedstrijden is er, opnieuw 20 minuten, een kleedkamer voorzien. Wie, wanneer in welke kleedkamer dient te douchen hangt af van wanneer men z’n laatste wedstrijd speelt. Soms zullen twee of meerdere teams een kleedkamer moeten delen.

Het is belangrijk dat het vooropgestelde tijdsschema nauwgezet wordt gevolgd. Dit betekent dat ieder team stipt op tijd aanwezig moet zijn en zich op basis van het tweede deel van het speelschema moet vergewissen van waar & wanneer men zich kan/mag douchen.

! In bepaalde gevallen, afhankelijk van het aantal team per reeks kunnen deze tijden afwijken. Aan elke kleedkamer zal een lijst beschikbaar zijn met nogmaals de correcte kleedkamer.

In de mate van het mogelijk vragen wij aan de teams, indien jullie reeds vooraf over jullie wedstrijdoutfit beschikken deze aan te trekken. Op die manier sparen jullie veel tijd uit alsook doe je ons er een groot plezier mee.

Spelregels jeugdtornooi 2022

Ongeacht het niveau of de leeftijd, werd de duur van de wedstrijden vastgelegd op 15 minuten, zonder rust of wissel van kant. Om de 20 minuten wordt een nieuwe wedstrijd gepland. Scheidsrechters starten en stoppen collectief hun wedstrijd om perfect op schema te blijven, dit met uitzondering in de leeftijdscategorieën U6 en U7.

Ieder team mag maximaal met 4 reservespelers deelnemen, zoals beschreven in de tabel op vorige bladzijde.

Indien er finalewedstrijden zijn en de wedstrijd eindigt op een gelijkspel, gaat men onmiddellijk over tot drie shoot-outs die finaal de beslissing moeten brengen tussen winst of verlies. Blijft het gelijk, dan gaat men shoot out per shoot out verder tot er een winnaar is.

Tijdens de wedstrijden blijven alle ouders, familie en supporters, met uitzondering van de trainer en begeleider, achter de omheining. Deze laatste zijn duidelijk herkenbaar door het dragen van hun officiële armbanden.

De reeksindeling werd bepaald door lottrekking. Voor de duur en de planning van de wedstrijden verwijzen wij naar de bijlages.

Tijdens de wedstrijden mogen spelers doorlopen worden vervangen, mits een signaal van de scheidsrechter. Er is geen pauze voorzien tijdens te de wedstrijd.

De rangschikking in poules wordt gemaakt op basis van het aantal punten. Winnen levert 3 punten op, gelijk spelen 1 punt en verliezen is gelijk aan 0. Bij een gelijk aantal punten gelden volgende criteria:

  1. Punten
  2. Doelsaldo
  3. Score +
  4. Onderling resultaat
  5. Toss

Indien door onvoorziene omstandigheden wedstrijden moeten worden uitgesteld, zal de organiseren club, samen met de betrokken club overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige zin te laten verlopen.

Alle geschillen worden in de mate van het mogelijke, tussen clubs en organiseren club opgelost. Dit met uitzondering van spelleiding en wangedrag van spelers. De laatste kan slecht beslecht worden door het P.C. Oost-Vlaanderen. Bij onbehoorlijk gedrag zal de organiseren club ingrijpen en maatregelen treffen. Dit geldt voor zowel spelers, trainers, afgevaardigden en bezoekers.

In geval van een kwetsuur kan U bij onze EHBO-post terecht op het tornooisecretariaat. Alle tijden, een wedstrijd opgelopen kwetsuren moeten onmiddellijk worden ingeboekt op het tornooisecretariaat.

Van toepassing op alle leeftijden

Alle ploegen dienen ten minste hesjes te voorzien in een andere kleur dan hun eigenlijke wedstrijdtenue. De thuisploeg doet deze aan indien nodig. In geval van vertraging doordat de thuisploeg geen tweede uitrusting/hesjes ter beschikking heeft, kan de scheidsrechter beslissen om de wedstrijd definitief te staken. De uitslag is dan een 0-5 forfaitscore in het voordeel van de bezoekende ploeg. Timing is zeer belangrijk ! ! ! Wij vragen dan ook om hiertoe bij te dragen en telkens stipt aanwezig te zijn op jullie wedstrijden en terrein.

Elke ploeg voorziet zich van zijn eigen opwarmingsballen.

Enkel voetbalschoenen met platte zolen en plastieken noppen zijn toegelaten. Metalen noppen zijn verboden.

De doelman mag een terugspeelbal NOOIT met de handen nemen.

Er wordt altijd gewerkt met doorlopende vervangingen, mits een signaal van de scheidsrechter.

Wij vragen dat iedere speler zich zou voorzien van een drinkbidon. Dit komt zowel het milieu als de hygiëne ten goede. Bij aankomst voorzien wij per ploeg 1 fles water. Bij teruggave van de lege fles krijgt met een volle terug. Spelers kunnen dan onbeperkt bijtaken of hun fles vullen aan onze drinkfontein in de spelerstunnel.

Enkel van toepassing bij wedstrijden 2v2 – 3v3 – 5v5

De wedstrijden 2v2 – 3v3 en 5v5 vinden plaats zowel op het A als B-terrein telkens op 2 (3 velden 2v2) voetbalveldjes met de officiële afmetingen volgens de regels van de KBVB. Zowel het tornooi voor U9 en U7 verlopen volgens een ander tijdsschema. Graag vragen we dan ook voldoende begeleiding voor jullie ploegen. (Trainers, begeleiders,…)

De doelman mag niet uittrappen vanuit de handen maar dient in te gooien of met de bal aan de voet het spel te hervatten.

Bij een bal die buiten is langs de zijlijn, wordt het spel hervat door in te dribbelen. Wanneer de indribbelende speler een doelpunt maakt zonder dat de bal door een andere speler werd aangeraakt, is het doelpunt ongeldig. Indien dit voorkomt, wordt het spel hernomen met een doeltrap. Indien deze situatie zich zou voordoen bij een own-goal, wordt het spel hernomen met een hoekschop.

Doeltrap: Maximum 6 meter van eigen doel.

Indribbelen is toegestaan.

Indien een doelman rechtstreeks zou scoren, is de doelpunt ongeldig. Hierbij zijn dezelfde regels van toepassing zoals bij een inworp.

Bij een fout binnen een zone van 6 meter in het doelgebied wordt de fout bestraft met een indirecte vrije trap vanaf 6 meter, de verdedigers mogen op de doellijn staan.

Alle vrije trappen zijn indirect.

Enkel van toepassing bij wedstrijden 8v8

De doelman mag uittrappen vanuit de handen;

Bij een bal die buiten is langs de zijlijn, werpt men in conform de regels van de KBVB. Bij een foutieve inworp gaat deze naar de tegenpartij.

Als de ingooiende speler een doelpunt maakt zonder dat de bal door een andere speler werd aangeraakt, is het doelpunt ongeldig. Indien dit voorkomt, wordt het spel hernomen met een doeltrap. Indien deze situatie zich zou voordoen bij een own-goal, wordt het spel hernomen met een hoekschop.

Doeltrap: Maximum 8 meter van eigen doel.

Indribbelen is toegestaan.

Indien een doelman rechtstreeks zou scoren, is de doelpunt ongeldig. Hierbij zijn dezelfde regels van toepassing zoals bij een inworp.

Bij een fout binnen een zone van 8 meter in het doelgebied wordt de fout bestraft met een indirecte vrije trap vanaf 8 meter, de verdedigers moeten op de doellijn staan.

Alle vrije trappen zijn indirect.

Verzekering en schade

Alle spelers, trainers en afgevaardigden moeten verzekerd zijn via de KBVB.

De organiserende club en organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal en/of schade aan waardevolle en/of persoonlijke voorwerpen tijdens de gehele duur van het tornooi.

Bij baldadigheden zal (indien bewezen) de speler of club de schade vergoeden.

Prijsuitreiking

Er is geen puntentelling bij de U6. Alle ploegen spelen onderling tegen elkaar volgens het 2v2 format van Voetbal Vlaanderen en de KBVB. De doelpunten worden niet opgeteld, nog bijgehouden. Er zal een beker worden uitgereikt aan de ploeg die op een positieve manier opvalt (inclusief begeleiders en ouders)

De prijsuitreiking vind plaats meteen naar de finalewedstrijd waar beide teams hun medaille ontvangen en nog een verrassing. Nadien kan elk team zich volgens het opgemaakt schema begeven naar de kleedkamers.

Voor het winnende team is er een trofee voorzien. Tegelijk willen we ook van ieder team een groepsfoto. Indien deze nog niet gedurende het tornooi werd genomen, dan wordt deze tijdens de prijsuitreiking genomen.

Teams die afwezig zijn op de prijsuitreiking en geen overleg hadden met het tornooisecretariaat maken geen aanspraak op bovenvermelde items.

Catering

Alle cateringsmogelijkheden bevinden zich in en rondom de kantine. Er wordt gewerkt met jetons in de kantine, welke aan de rechterzijde via de automaat beschikbaar zijn. Voor de aanschaf van hamburgers en broodjes en dergelijke geldt dit eveneens. Er is een compleet assortiment aan dranken.

Tornooiformats

Enerzijds zijn er de formats 2v2, 3v3, 5v5 en 8v8,Anderzijds hebben we ook poules met 6, 8 en 12 ingeschreven teams. De paragraaf hieronder legt uit hoe we de wedstrijden voor de tornooien organiseren.

Algemeen is het altijd onze intentie om ieder deelnemend team steeds op een halve dag (voormiddag, namiddag of avond) vier à vijf wedstrijden aan te bieden van telkens min 10 minuten. Hierbij gaan we steeds op zoek naar een goeie arbeid/rust verhouding. Er wordt telkens gewerkt met twee verschillende fases, telkens in poules of klassement. Tussen iedere fase is er 5 minuten “rust / pauze” om de nieuwe rangschikkingen / wedstrijden te bepalen.

Voor het eerst dit jaar kan iedereen het tornooi live volgen via onze eigen tornooi app. Alle wedstrijden, tijdsschema’s, terreinen en uitslagen kunnen live worden gevolgd op het scherm in kantine, en via je smartphone met de QR-code of met onderstaan links.

!Let wel op! Elke tornooidag heeft zijn eigen pagina

VRIJDAG 29 APRIL

https://www.mijnToernooi.info/13982

ZATERDAG 30 APRIL

https://www.mijnToernooi.info/12845

ZONDAG 1 MEI

https://www.mijnToernooi.info/13983

Thanks to …

In het bijzonder danken wij eerst alle clubs en teams die aanwezig zijn op de het 25e Johan Pattyn Jeugdtornooi van KWIK Eine

Alsook danken wij al onze medewerkers voor en achter de schermen voor hun toewijding en inzet tijden het organiseren van dit tornooi.

En niet te vergeten onze jeugdsponsors.

Spelerslijst

We vragen ieder team deze lijst in te vullen. De ingevulde lijst dient men af te geven op het tornooisecretariaat voor aanvang van de eerste wedstrijd.

Club Stamnummer Leeftijdscategorie
nummer Naam voornaam Geboortedatum
Functie Naam + voornaam geboortedatum handtekening
Trainer
afgevaardigde

Bijlagen

Onderstaande vinden jullie een algemeen overzicht van alle deelnemende clubs per reeks. Het specifieke overzicht van de poules en wedstrijden kunnen jullie terugvinden via onze tornooi app.

Vrijdag 29 april

https://www.mijnToernooi.info/13982

Aanmeldingsuur U12: 17u00      Eerste wedstrijd: 18u00

Aanmeldingsuur U13: 17U25     Eerste wedstrijd: 18u25

U12 U13
1 KWIK Eine A KWIK Eine A
2 KWIK Eine B KSK Ronse
3 VV Horebeke KFC Merelbeke
4 Racing Waregem A KSC Dikkelvenne
5 VV Volkegem Blauwvoet Otegem
6 KSK Ronse VV Tielt A
7 Racing Waregem B VV Tielt B
8 KFC Gavere-Asper SK Munkzwalm

 

 Zaterdagvoormiddag 30 april

https://www.mijnToernooi.info/12845

Aanmeldingsuur U10: 8u00        Eerste wedstrijd: 9u00

Aanmeldingsuur U11: 8u20        Eerste wedstrijd: 9u25

 

U10 U11
1 KWIK Eine KWIK Eine A
2 Sparta Wortegem KSC Dikkelvenne
3 VV Volkegem VV Horebeke
4 Nokere-Kruishoutem VSV Gent
5 KSK Ronse SK Munkzwalm
6 Elene-Grotenberge FC Zegelsem
7 VV Horebeke VV Volkegem
8 SV Sottegem KWIK Eine B
9 KSK Ronse
10 KVV Vlaamse Ardennen
11 K Standaard Denderleeuw
12 VC Eendracht Houtem

 

Zaterdagnamiddag 30 april

Aanmeldingsuur U7: 13u00

Aanmeldingsuur U9: 12u30

U7 U9
1 KWIK Eine A KWIK Eine A
2 KWIK Eine B KWIK Eine B
3 Nokere Kruishoutem VV Horebeke
4 KSK Ronse ESA Bottelare
5 KVV Vlaamse Ardennen KSK Ronse
6 VC Nazareth-Eke SV Zulte-Waregem
7 Elene-Grotenberge KVV Vlaamse Ardennen
8 KSC Dikkelvenne K Standaard Denderleeuw

Zondag 1 mei

https://www.mijnToernooi.info/13983

Aanmeldingsuur U6: 9u00           Eerste wedstrijd: 10u00

U6
1 KWIK Eine A
2 SK Munkzwalm A
3 SK Munkzwalm B
4 KFC Merelbeke
5 VC Nazareth-Eke
6 Elene-Grotenberge
7 KWIK Eine B
8 KFC Petegem Schelde

 


Offline documenten: