22ste jeugdtornooi Johan Pattijn (organisatie)

Op vrijdag 28 april 2017 en zaterdag 29 april 2017 organiseert Kwik Eine zijn 22ste jeugdtornooi Johan Pattijn. Het reglement, de speelschema’s en het tornooiblad KBVB  kan u onderaan dit bericht vinden.

Voorwoord

Eerst en vooral willen wij in naam van onze club Kwik Eine iedereen nog eens van harte bedanken om jullie deelname aan ons tornooi. Wij zullen dan ook trachten om er een waar voetbalfestijn van te maken, moge deze dag voor iedereen aangenaam, sportief en leerrijk zijn.

Tornooireglement

1. Alle reeksindelingen werden bepaald door lottrekking. De ploegen van K.W.I.K. Eine werden automatisch over de reeksen verspreid.

2. Iedere speler moet zijn bondsidentiteitskaart of identiteitskaart kunnen voorleggen.

3. Per ploeg zijn maximaal 3 testspelers toegestaan. Deze dienen wel te beschikken over een geldig bewijs, afgeleverd door de club van herkomst.

4. De wedstrijdduur werd bepaald:

Duiveltjes: alle wedstrijden belopen 2 x 10 minuten

Preminiemen: alle wedstrijden belopen 2 x 10 minuten

5. De eerst vermelde ploeg past de kleur van de uitrusting aan indien nodig.

6. Bij de rust wordt onmiddellijk van helft gewisseld.

7. Bij onbehoorlijk gedrag.

Zullen de tornooiverantwoordelijken ingrijpen en maatregelen treffen.

Dit geldt ook voor trainers en afgevaardigden.

8. In geval een club forfait geeft, zal de organiserende club een schadevergoeding eisen van 150 euro voor het tornooi. Elke wedstrijd wordt 3-0 voor de tegenstander.

9. Uitstellen van wedstrijden

Indien door onvoorziene omstandigheden wedstrijden moeten uitgesteld worden, zullen de inrichters, samen met de betrokken clubs en scheidsrechters, overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige zin te laten verlopen.

10. Geschillen

Alle geschillen worden in de mate van het mogelijke, tussen clubs en inrichters opgelost. Dit met uitzondering van de spelleiding en wangedrag van spelers. Deze laatste kunnen slechts beslecht worden door het P.C. Oost-Vlaanderen.

11. Rangschikking na schiftingswedstrijden

Bij het opmaken van de rangschikking na de schiftingswedstrijden, wordt in volgorde van belangrijkheid rekening gehouden met

a) het puntentotaal :

3 punten voor een overwinning

1 punt voor een gelijkspel

0 punten bij verlies

b) het aantal gemaakte doelpunten

c) het aantal tegendoelpunten

d) het aantal hoekschoppen

e) door loting

12. A-Gelijkspel in finalewedstrijden

1 strafschop per ploeg tot er een winnaar is,

behalve

B-Finalewedstrijden voor de eerste en de tweede plaats :

reeks van 3 strafschoppen per ploeg. Indien er dan nog geen winnaar is, neemt elke ploeg telkens 1 strafschop tot er een winnaar is.

13. De prijsuitreiking gebeurt na elke finalewedstrijd.

14. Elke ploeg dient te voorzien in eigen opwarmingsballen.

15. Iedere ploeg ontvangt het nodige aantal toegangskaarten voor de trainers en afgevaardigden.

16. De spelers kleden zich om in de hen aangewezen kleedkamer, bergen al hun gerief op in de voetbaltas en brengen deze naar de opbergruimte op de parking. Deze ruimte mag alleen betreden worden onder begeleiding van een afgevaardigde.

17. Bij aankomst dient de ploegverantwoordelijke zich onmiddellijk te melden op het secretariaat.

18. Max aantal spelers per ploeg is voor

duiveltjes : 8 spelertjes

voor preminiemen : 12 spelers

19. Voor elke wedstrijd ontvangt de ploegafgevaardigde 1 fles water.

20. De spelerslijsten worden afgegeven bij aankomst aan het secretariaat.

21. Alle kwetsuren opgelopen tijdens een wedstrijd moeten onmiddellijk ingeboekt worden op het secretariaat.

22. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor het gebeurlijk verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen, onder welke hoedanigheid ook, op het grondgebied van hun accommodatie.

23. Bij baldadigheid zal (indien bewezen) de speler of de club de schade vergoeden.

24. Elke club zal het reglement ontvangen en uit hoofde van haar deelname zonder verwijl aanvaarden.

25. De inkomprijs voor het tornooi is 3 euro.

PS : Eventuele wijzigingen en ook informatie voor parkeergelegenheden zullen worden vermeld op de website van Kwik Eine, dus gelieve dit na te zien op:

www.kwikeine.be

Reglement:

Tornooireglement 2017

Speelschema’s (update 19/04/2017)

U6 TORNOOI KWIK EINE

U7 TORNOOI KWIK EINE

U8 TORNOOI KWIK EINE

U9 TORNOOI KWIK EINE

U10 TORNOOI KWIK EINE

U11 TORNOOI KWIK EINE

U12 TORNOOI KWIK EINE

U13 TORNOOI KWIK EINE

Tornooiblad KBVB:

Tornooiblad kbvb 2017