i-love-footballBij Kwik Eine zal elke jeugdspeler evenveel kansen tot spelen krijgen.

De trainer draagt er zorg voor dat elke jeugdspeler speelkansen krijgt. Bij de groepen van U7 tot U21 zal de afgevaardigde of trainer de vervangingen noteren op een hiervoor bestemd formulier en op het einde van de wedstrijd de totale speelminuten invullen.

Dit formulier (speelgelegenheidsfiche) wordt aan de jeugdcoördinator terug bezorgd in de map die elke ploeg ter beschikking heeft.

Elke ouder heeft het recht te allen tijde dit formulier voor zijn kind op te vragen.

Andere tips en regels:

*Elke wedstrijd wordt gestart met andere wisselspelers.

*blessures,afwezigheden,schorsingen of disciplinaire maatregelen worden op het speelgelegenheidsformulier genoteerd.

*bij ploegen waar meer spelers zijn dan mogelijk op het scheidsrechterblad wordt een beurtrol opgesteld,elke speler zonder uitzondering zal in de beurtrol opgenomen worden.Een speler kan zelf zijn beurt aanvragen bij de trainer op de datum die hem best past.

Een beurtrolfiche kan afgeprint worden op de website.

*elke speler speelt gespreid over vier wedstrijden minimum 50 %.Dit wil niet zeggen dat we toelaten dat het iedere week dezelfde spelers zijn die de 50 % spelen,het principe van iedereen evenveel speelkansen mag gespreid worden over verschillende wedstrijden.