Ombudsdienst /sociale begeleiding Kwik Eine

Doel:

  • Problemen oplossen of doorgeven /bespreken met betrokken personen.
  • Helpen bij het invullen van formulieren.
  • Nieuwe spelers ontvangen en wegwijs maken.
  • Ouders begeleiden met betalingsmoeilijkheden

 

Ombudsdienst is bereikbaar via mail:

Maken deel uit van de ombudsdienst:

  • Mario Ronsse: hoofd DB (Mario Ronsse zet tijdelijk een stap
    terug in de clubwerking van Kwik Eine)
  • Frank Desmijter: TVJO
  • Luc Dekens/GC en JC